Arv / Begravelseshjælp

Kommunale satser pr. 1. januar  2019 // 2020
Børn under 18 år (uanset formue)  9.400 // 9.550
Personer på 18 år og derover (max.)  11.200 // 11.400
Personer født før 1. april 1957 (min.) 1.050 // 1.050 

Formuegrænse – voksne 2019 // 2020
Personer uden ægtefælle eller børn under 18 år 18.800 //19.150
– nedsættes herefter gradvis og bortfalder helt ved formue på 30.000 // 30.550
Personer med ægtefælle eller børn under 18 år 37.500 // 38.200 
– nedsættes herefter gradvis og bortfalder helt ved formue på 48.700 // 49.600

Boafgift og gaveafgift 2019 // 2020
Bundfradrag ved beregning af boafgift 295.300 // 301.900
Bundfradrag ved beregning af gaveafgift for børn og børnebørn 65.700 // 67.100
Bundfradrag ved beregning af gaveafgift for svigerbørn 23.000 // 23.500

Kommunale satser pr. 1. januar
Børn under 18 år (uanset formue)
Personer på 18 år og derover (max.)
Personer født før 1. april 1957 (min.)

Formuegrænse – voksne
Personer uden ægtefælle eller børn under 18 år
– nedsættes herefter gradvis og bortfalder helt ved formue på
Personer med ægtefælle eller børn under 18 år
– nedsættes herefter gradvis og bortfalder helt ved formue på

Boafgift og gaveafgift
Bundfradrag ved beregning af boafgift
Bundfradrag ved beregning af gaveafgift for børn og børnebørn
Bundfradrag ved beregning af gaveafgift for svigerbørn

2019
9.400
11.200
1.050

2019
18.800
30.000
37.500
48.700

2019
295.300
65.700
23.000

2020
9.550
11.400
1.050

2020
19.150
30.550
38.200
49.600

2020
301.900
67.100
23.500

Sygeforsikringen Danmark
Begravelseshjælp til medlemmer af gruppe 1 eller 2 er 1.400 kr. (2019 og 2020)
Der er ikke hjælp til medlemmer af gruppe 5

Fagforeninger
Nogle fagforeninger har begravelseskasser eller tilknyttet gruppelivsforsikringer – spørg bedemanden.

Boudlæg
Der kan ske boudlæg hvis værdien af boets aktiver efter fradrag af rimelige begravelsesudgifter, boets behandling og af gæld, der er sikret ved pant eller på anden måde, ikke overstiger 45.000 (2019), 46.000 (2020)
Den, der får boet udlagt, skal betale begravelsesomkostninger og er forpligtet til at rydde afdødes bolig, men hæfter ikke for afdødes gæld.
Ved boudlæg træder de almindelige arveregler ud af kraft.

Udlæg til ægtefælle
Værdigrænsen for udlæg af boet til ægtefælle er i 2019 på kr. 780.000 og i 2020 kr. 790.000. Alle beløb, der kommer til udbetaling ved dødsfaldet, herunder alle livsforsikringsbeløb og engangsydelser i pensionssager, skal medregnes iflg. den arvelov, der trådte i kraft i 1.1.2008

Du finder os i 11 forskellige byer i Syd- og Sønderjylland Aabenraa • Rødekro • Bov-Padborg • Gråsten • Tønder-Højer • Bredebro • Løgumkloster • Skærbæk • Gram

Kontakt os

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger
Løgumklostervej 14
DK - 6200 Aabenraa
Tlf: (+45) 70122012
E-Mail: post@rabol-jorgensen.dk

Vi hjælper dig før,
under og efter dit tab