Arv / Begravelseshjælp

 

Kommunal begravelseshjælp – satser pr. 1. januar 2023
Børn under 18 år (uanset formue) 10.000
Personer på 18 år og derover (max.) 12.100
Personer født før 1. april 1957 (min.) 1.050
   
Formuegrænse – voksne  
Personer uden ægtefælle eller uden børn under 18 år 20.300
– nedsættes herefter gradvis og bortfalder helt ved formue på 32.400
   
Personer med ægtefælle eller børn under 18 år 40.500
– nedsættes herefter gradvis og bortfalder helt ved formue på 52.600
   
Boafgift og gaveafgift  
Bundfradrag ved beregning af boafgift 321.700
Bundfradrag ved beregning af gaveafgift for børn og børnebørn 70.500
Bundfradrag ved beregning af gaveafgift for svigerbørn 25.000
   
Sygeforsikringen Danmark  
Begravelseshjælp til medlemmer af gruppe 1 eller 2 1.400
Begravelseshjælp til medlemmer af gruppe 5 0
   
Boudlæg  
Der kan ske boudlæg hvis værdien af boets aktiver efter fradrag af rimelige begravelsesudgifter, boets behandling og af gæld, der er sikret ved pant eller på anden måde, ikke overstiger 49.000

Den, der får boet udlagt, skal betale begravelsesomkostninger og er forpligtet til at rydde afdødes bolig, men hæfter ikke for afdødes gæld.

Ved boudlæg træder de almindelige arveregler ud af kraft.

 
   
Udlæg til ægtefælle  
Værdigrænsen for udlæg af boet til ægtefælle. Alle beløb, der kommer til udbetaling ved dødsfaldet, herunder alle livsforsikringsbeløb og engangsydelser i pensionssager, skal medregnes iflg. den arvelov, der trådte i kraft i 1.1.2008 850.000
   
Fagforeninger  
Nogle fagforeninger har begravelseskasser eller tilknyttet gruppelivsforsikringer – spørg bedemanden.  

Du finder os i 11 forskellige byer i Syd- og Sønderjylland Aabenraa • Rødekro • Bov-Padborg • Gråsten • Tønder-Højer • Bredebro • Løgumkloster • Skærbæk • Gram

Kontakt os

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger
Løgumklostervej 14
DK - 6200 Aabenraa
Tlf: (+45) 70122012
E-Mail: post@rabol-jorgensen.dk

Vi hjælper dig før,
under og efter dit tab