Arv / Begravelseshjælp

Kommunale satser pr. 1. januar  2020 // 2021
Børn under 18 år (uanset formue)  9.550 // 9.750
Personer på 18 år og derover (max.)  11.400 // 11.650
Personer født før 1. april 1957 (min.) 1.050 // 1.050 

Formuegrænse – voksne 2020 // 2021
Personer uden ægtefælle eller børn under 18 år 19.150 //19.550
– nedsættes herefter gradvis og bortfalder helt ved formue på 30.550 // 31.200
Personer med ægtefælle eller børn under 18 år 38.200 // 38.950 
– nedsættes herefter gradvis og bortfalder helt ved formue på 49.600 // 50.600

Boafgift og gaveafgift 2020 // 2021
Bundfradrag ved beregning af boafgift 301.900 // 308.800
Bundfradrag ved beregning af gaveafgift for børn og børnebørn 67.100 // 68.700
Bundfradrag ved beregning af gaveafgift for svigerbørn 23.500 // 24.000

Kommunale satser pr. 1. januar
Børn under 18 år (uanset formue)
Personer på 18 år og derover (max.)
Personer født før 1. april 1957 (min.)

Formuegrænse – voksne
Personer uden ægtefælle eller børn under 18 år
– nedsættes herefter gradvis og bortfalder helt ved formue på
Personer med ægtefælle eller børn under 18 år
– nedsættes herefter gradvis og bortfalder helt ved formue på

Boafgift og gaveafgift
Bundfradrag ved beregning af boafgift
Bundfradrag ved beregning af gaveafgift for børn og børnebørn
Bundfradrag ved beregning af gaveafgift for svigerbørn

 

2020
9.550
11.400
1.050

2020
19.150
30.550
38.200
49.600

2020
301.900
67.100
23.500

2021
9.750
11.650
1.050

2021
19.550
31.200
38.950
50.600

2021
308.800
68.700
24.000

Sygeforsikringen Danmark
Begravelseshjælp til medlemmer af gruppe 1 eller 2 er 1.400 kr. (2020 og 2021)
Der er ikke hjælp til medlemmer af gruppe 5

Fagforeninger
Nogle fagforeninger har begravelseskasser eller tilknyttet gruppelivsforsikringer – spørg bedemanden.

Boudlæg
Der kan ske boudlæg hvis værdien af boets aktiver efter fradrag af rimelige begravelsesudgifter, boets behandling og af gæld, der er sikret ved pant eller på anden måde, ikke overstiger 46.000 (2020), 47.000 (2021)
Den, der får boet udlagt, skal betale begravelsesomkostninger og er forpligtet til at rydde afdødes bolig, men hæfter ikke for afdødes gæld.
Ved boudlæg træder de almindelige arveregler ud af kraft.

Udlæg til ægtefælle
Værdigrænsen for udlæg af boet til ægtefælle er i 2020 på kr. 790.000 og i 2021 kr. 810.000. Alle beløb, der kommer til udbetaling ved dødsfaldet, herunder alle livsforsikringsbeløb og engangsydelser i pensionssager, skal medregnes iflg. den arvelov, der trådte i kraft i 1.1.2008

Du finder os i 11 forskellige byer i Syd- og Sønderjylland Aabenraa • Rødekro • Bov-Padborg • Gråsten • Tønder-Højer • Bredebro • Løgumkloster • Skærbæk • Gram

Kontakt os

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger
Løgumklostervej 14
DK - 6200 Aabenraa
Tlf: (+45) 70122012
E-Mail: post@rabol-jorgensen.dk

Vi hjælper dig før,
under og efter dit tab