Arv / Begravelseshjælp

Kommunale satser pr. 1. januar  2021 // 2022
Børn under 18 år (uanset formue)  9.750 // 9.850
Personer på 18 år og derover (max.)  11.650 // 11.800
Personer født før 1. april 1957 (min.) 1.050 // 1.050

Formuegrænse – voksne 2021 // 2022
Personer uden ægtefælle eller børn under 18 år 19.550 //19.750
– nedsættes herefter gradvis og bortfalder helt ved formue på 31.200 // 31.550
Personer med ægtefælle eller børn under 18 år 38.950 // 39.450
– nedsættes herefter gradvis og bortfalder helt ved formue på 50.600 // 51.200

Boafgift og gaveafgift 2021 // 2022
Bundfradrag ved beregning af boafgift 308.800 // 312.500
Bundfradrag ved beregning af gaveafgift for børn og børnebørn 68.700 // 69.500
Bundfradrag ved beregning af gaveafgift for svigerbørn 24.000 // 24.300

Kommunale satser pr. 1. januar
Børn under 18 år (uanset formue)
Personer på 18 år og derover (max.)
Personer født før 1. april 1957 (min.)

Formuegrænse – voksne
Personer uden ægtefælle eller børn under 18 år
– nedsættes herefter gradvis og bortfalder helt ved formue på
Personer med ægtefælle eller børn under 18 år
– nedsættes herefter gradvis og bortfalder helt ved formue på

Boafgift og gaveafgift
Bundfradrag ved beregning af boafgift
Bundfradrag ved beregning af gaveafgift for børn og børnebørn
Bundfradrag ved beregning af gaveafgift for svigerbørn

2021
9.750
11.650
1.050

2021
19.550
31.200
38.950
50.600

2021
308.800
68.700
24.000

2022
9.850
11.800
1.050

2022
19.750
31.550
39.450
51.200

2022
312.500
69.500
24.300

Sygeforsikringen Danmark
Begravelseshjælp til medlemmer af gruppe 1 eller 2.
Der er ikke hjælp til medlemmer af gruppe 5

Fagforeninger
Nogle fagforeninger har begravelseskasser eller tilknyttet gruppelivsforsikringer – spørg bedemanden.

Boudlæg
Der kan ske boudlæg hvis værdien af boets aktiver efter fradrag af rimelige begravelsesudgifter, boets behandling og af gæld, der er sikret ved pant eller på anden måde, ikke overstiger følgende.
Den, der får boet udlagt, skal betale begravelsesomkostninger og er forpligtet til at rydde afdødes bolig, men hæfter ikke for afdødes gæld.
Ved boudlæg træder de almindelige arveregler ud af kraft.

2021
1.400

2021

2021
47.000

2022
1.400

2022

2022
47.000

Udlæg til ægtefælle
Værdigrænsen for udlæg af boet til ægtefælle er i 2021 på kr. 810.000 og i 2022 kr. 820.000. Alle beløb, der kommer til udbetaling ved dødsfaldet, herunder alle livsforsikringsbeløb og engangsydelser i pensionssager, skal medregnes iflg. den arvelov, der trådte i kraft i 1.1.2008

Fagforeninger
Nogle fagforeninger har begravelseskasser eller tilknyttet gruppelivsforsikringer
– spørg bedemanden.

2021
810.000

2022
820.000

Du finder os i 11 forskellige byer i Syd- og Sønderjylland Aabenraa • Rødekro • Bov-Padborg • Gråsten • Tønder-Højer • Bredebro • Løgumkloster • Skærbæk • Gram

Kontakt os

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger
Løgumklostervej 14
DK - 6200 Aabenraa
Tlf: (+45) 70122012
E-Mail: post@rabol-jorgensen.dk

Vi hjælper dig før,
under og efter dit tab