COVID-19

Corona/COVID-19

Kære familie, vi vil rigtig gerne hjælpe jer.

For at følge myndighedernes retningslinier vil vi gerne informere jer om, hvordan vi arbejder – for at beskytte jer og os bedst muligt.

Vi arbejder mest muligt hjemmefra og anbefaler, at samtale så vidt muligt foregår pr telefon – evt. Face-time.

Hvis vi skal mødes til samtale, henstiller vi, at der er færrest muligt omkring samtalebordet (bedemand og max. 2 pårørende) og at vi sidder i god afstand fra hinanden – øvrige pårørende kan evt. opholde sig væk fra bordet, men i en afstand så de kan ”blande sig”. Vi giver ikke hånd og holder afstand.

Ved hjemmedødsfald bruger vi værnemidler, herunder handsker, mundbind og beskyttelsesdragt.

Vi anbefaler, at overførsel/udsyngning ved hjemmedødsfald slutter ved hjemmet når kisten er sat ind i rustvognen.

Vi rådgiver om hvilke muligheder der er for afholdelse af højtideligheder og urnenedsættelser.

Regler i kirker og kapeller er forskellige.
Det er præsterne, der afgør hvilke forholdsregler der skal træffes ved begravelser og bisættelser.
Det kan betyde, at der er sat tal på, hvor mange personer der må være i kirken/kapellet.