• FAQ

 • Kister og urner
  Kister og urner kan leveres i forskellige farver og med særlige motiver som kan være fotos, tegninger eller en anden form for udsmykning, alt efter den enkeltes ønske.

  Særlige ønsker m.h.t. kister og urner efterkommes gerne.
  Kister skal, i henhold til dansk lovgivning nedsænkes i et gravsted på en kirkegård.
  Kister må ikke nedsættes på privat grund. Reglerne for urner er lidt mere lempelige.

  Urner nedsættes normalt på en kirkegård eller asken strøs over havet, men der er også mulighed for at nedsætte en urne på en privat grund (efter ansøgning).
  Fredningstiden (den tid der skal gå inden gravstedet kan nedlægges eller benyttes til en anden kiste/urne) er normalt 25 år for kister og 10 år for urner.

  På kirkegårde med jordbundsforhold der gør at nedbrydningen sker langsommere, kan menighedsrådet bestemme andre fredningstider.
  Det er således ikke ualmindeligt med fredningstider på 30 år for kister og 15 år for urner.
  Der er, efter ansøgning, mulighed for at asken deles således at halvdelen af asken nedsættes på f.eks. kirkegården mens den anden halvdel strøs over havet.

  Begravelseshjælp
  Ved dødsfald er der mulighed for begravelseshjælp fra kommunen, Sygeforsikringen Danmark og fagforeningen.
  Vi vejleder og sørger for ansøgning om tilskud.

  Arv og skifte
  Når en person dør, opstår der et dødsbo.
  Det kan bestå af den afdødes ægtefælle, barn, barnebarn og øvrige slægtninge samt testamentsarvinger.
  I forbindelse med dødsbo er der meget at tænke på.Dette kan du trygt overlade til os.

  Annoncering
  I Annoncekladde kan du forberede en eller flere dødsannoncer/takkeannoncer.
  Efter endt indtastning afleveres annoncerne automatisk til os og vi hjælper med den sidste udformning og indrykker annoncen i avisen.

  Gratis juridisk rådgivning
  Vi tilbyder gratis juridisk vejledning.
  En erfaren jurist, der er specialist i skiftespørgsmål, står til rådighed.
  Mødet kan foregå i vores forretning eller hos de pårørende – alt efter aftale.
  Kontakt os gerne for at høre mere om, hvad vi kan tilbyde.

  Foredrag
  Hvad sker der når et menneske dør, og hvad er bedemandens arbejde?
  Foredrag er for alle f.eks. skoler, temadage, konfirmationsundervisning m.v.
  Vi tilbyder, at holde foredrag om døden, hvad der sker når et mennesker dør og traditioner.
  Vi tilbyder også kurser for plejepersonale.

  Bedemandens opgaver
  Samtale om praktiske ting vedr. Begravelse eller bisættelse
  Kontakt til præst
  Kontakt til kirkegård
  Kontakt til kirke/kapel
  Afhentning af afdøde
  Køre afdøde til og fra kirke/kapel
  Assistance i kirken
  Transport af urne (til valgte kirkegård)
  Transport af kranse og blomster fra kirke/kapel til kirkegård
  Kontakt til blomsterhandler
  Kontakt til aviser ( dødsannonce)
  Ansøgning om begravelseshjælp i afdødes bopæls kommune, Sygesikring Danmark, fagforening, ligbrændings forening, mm.
  Udfyld og ordning af diverse papirer samt anmeldelser
  Anmeldelse af dødsfald til begravelsesmyndigheden

DanskNederlandsEnglishDeutsch

Google Translate