• Arv / Begravelseshjælp

 • Kommunale satser pr. 1. januar
  Børn under 18 år (uanset formue)
  Personer på 18 år og derover (max.)
  Personer født før 1. april 1957 (min.)

  Formuegrænse – voksne
  Personer uden ægtefælle eller børn under 18 år
  – nedsættes herefter gradvis og bortfalder helt ved formue på
  Personer med ægtefælle eller børn under 18 år
  – nedsættes herefter gradvis og bortfalder helt ved formue på

  Boafgift og gaveafgift
  Bundfradrag ved beregning af boafgift
  Bundfradrag ved beregning af gaveafgift for børn og børnebørn
  Bundfradrag ved beregning af gaveafgift for svigerbørn

  2018
  9.200
  11.000
  1.050

  2018
  18.400
  29.400
  36.700
  47.700

  2018
  289.000
  64.300
  22.500

  2019
  9.400
  11.200
  1.050

  2019
  18.800
  30.000
  37.500
  48.700

  2019
  295.300
  65.700
  23.000


  Sygeforsikringen Danmark
  Begravelseshjælp til medlemmer af gruppe 1 eller 2 er 1.400 kr. (2018 og 2019)
  Der er ikke hjælp til medlemmer af gruppe 5

  Fagforeninger
  Nogle fagforeninger har begravelseskasser eller tilknyttet gruppelivsforsikringer - spørg bedemanden.

  Boudlæg
  Der kan ske boudlæg hvis værdien af boets aktiver efter fradrag af rimelige begravelsesudgifter, boets behandling og af gæld, der er sikret ved pant eller på anden måde, ikke overstiger 44.000 (2018), 45.000 (2019)
  Den, der får boet udlagt, skal betale begravelsesomkostninger og er forpligtet til at rydde afdødes bolig, men hæfter ikke for afdødes gæld.
  Ved boudlæg træder de almindelige arveregler ud af kraft.

  Udlæg til ægtefælle
  Værdigrænsen for udlæg af boet til ægtefælle er i 2018 på kr. 760.000 og i 2019 kr. 768.000. Alle beløb, der kommer til udbetaling ved dødsfaldet, herunder alle livsforsikringsbeløb og engangsydelser i pensionssager, skal medregnes iflg. den arvelov, der trådte i kraft i 1.1.2008

DanskNederlandsEnglishDeutsch

Google Translate