• Arv / Begravelseshjælp

 • Kommunale satser pr. 1. januar
  Børn under 18 år (uanset formue)
  Personer på 18 år og derover (max.)
  Personer født før 1. april 1957 (min.)

  Formuegrænse – voksne
  Personer uden ægtefælle eller børn under 18 år
  – nedsættes herefter gradvis og bortfalder helt ved formue på
  Personer med ægtefælle eller børn under 18 år
  – nedsættes herefter gradvis og bortfalder helt ved formue på

  Boafgift og gaveafgift
  Bundfradrag ved beregning af boafgift
  Bundfradrag ved beregning af gaveafgift for børn og børnebørn
  Bundfradrag ved beregning af gaveafgift for svigerbørn

  2017
  9.000
  10.750
  1.050

  2017
  18.050
  28.800
  36.000
  46.750

  2017
  282.600
  62.900
  22.000

  2018
  9.200
  11.000
  1.050

  2018
  18.400
  29.400
  36.700
  47.700

  2018
  289.000
  64.300
  22.500

   

  Sygeforsikringen Danmark

  Begravelseshjælp til medlemmer af gruppe 1 eller 2 er 1.400 kr. (2017 og 2018).
  Der er ikke hjælp til medlemmer af gruppe 5.

  Dine børn under 16 år er gratis medlem hvis du har forældremyndigheden og barnet er tilmeldt folkeregistret på din adresse.
  Det kræver dog, at du sørger for at tilmelde barnet.

  Medlemmer af Gruppe 1 og 2, der har været medlem af én af disse grupper i de 5 foregående år og som er i alderen 16 – 59 år, er dækket af en gruppelivsforsikring.
  Forsikringssummen er 50.000 kr. og udbetales til nærmeste pårørende, med mindre man selv har indsat en anden begunstiget.

  Fagforeninger
  Nogle fagforeninger har begravelseskasser eller tilknyttet gruppelivsforsikringer – spørg bedemanden.

  Boudlæg
  Der kan ske boudlæg hvis værdien af boets aktiver efter fradrag af rimelige begravelsesudgifter, boets behandling og af gæld, der er sikret ved pant eller på anden måde, ikke overstiger 43.000 (2017), 44.000 (2018).
  Den, der får boet udlagt, skal betale begravelsesomkostninger og er forpligtet til at rydde afdødes bolig, men hæfter ikke for afdødes gæld.
  Ved boudlæg træder de almindelige arveregler ud af kraft.

  Udlæg til ægtefælle
  Værdigrænsen for udlæg af boet til ægtefælle er i 2017 på kr. 740.000 og i 2018 kr. 760.000.
  Alle beløb, der kommer til udbetaling ved dødsfaldet, herunder alle livsforsikringsbeløb og engangsydelser i pensionssager, skal medregnes iflg. den arvelov, der trådte i kraft i 1.1.2008

DanskNederlandsEnglishDeutsch
Google Translate